Historia

Ljusdals IF, Färila IF, Korskrogens IK, Järvsö BK, Tallåsens IF, Föne IK och Los P-50 gick för ett par år sedan samman och gjorde en kraftfull ansträngning för att etablera en fullstor inomhuskonstgräsplan på Älvvallens idrottsplats i Ljusdal. Slottegymnasiet med inriktning på fotbollsprofil är även de en samarbetspartner och ser stora unika fördelar med en sådan anläggning. Innan projektet fanns ingen konstgräsplan överhuvudtaget inom Ljusdals kommun. Men med denna satsning innebär det att vi är den enda kommunen i hela regionen i denna del av Sverige som kommer att kunna erbjuda unika fotbollsmöjligheter året om på fullstor spelplansyta (115 gånger 65 meter).

Detta ger stora möjligheter för barnen och ungdomarna i skolan, idrottsföreningar och andra lag i regionen att utveckla och konkurrera på samma villkor med de flesta andra regioner i landet. I hela kommunen finns ca 300 aktiva fotbollsintresserade barn och ca 800 aktiva fotbollsintresserade ungdomar. I och med att fotbollen har en så dominerande roll i området kommer detta bli en samlingsplats för barn, ungdomar och vuxna. Målet med den nya åretruntverksamheten är bland annat att upp till 15-20% av alla redan aktiva barn och ungdomar från dom 7 fotbollsklubbarna fortsätter varje år från 2015 att spela fotboll och utvecklas. Dessutom att man också stannar kvar i klubbarna och inte flyttar till annan del av Sverige. Som dagens rådande omständigheter är, flyttar aktiva fotbolls-ungdomar söderut redan efter högstadiet, eftersom förutsättningarna är mycket bättre på andra ställen i Sverige.

Med en fullstor inomhuskonstgräsplan kan vi äntligen bedriva en verksamhet året runt och vi ser nu nya unika möjligheter under den kalla årstiden att genomföra träningar och riktiga 11-manna fotbollsmatcher, men också att starta upp och etablera helt nya verksamheter såsom årligen återkommande vinterserier, cuper, träningsläger och fotbollslek för våra barn och ungdomar. Målet är också nu att kunna etablera ett lag i pojkallsvenskan och ett lag i flickallsvenskan.

Stenhamreskolan i Ljusdal som idag bedriver fotbollsprofil i grundskolan och möjlighet till fotboll (LIU) på gymnasienivå kommer få markant ökad attraktionskraft och förbättrade förutsättningar. Dessutom nu också möjlighet att certifieras och etablera en Nationell (NIU) idrottsutbildning, en kvalitetssäkrad undervisning i idrott där skolan då kan erbjuda en unik anläggning i sin verksamhet som idag inte finns i hela regionen. Slottegymnasiet i Ljusdal har för närvarande cirka 550 elever och skulle med en hall kunna erbjuda eleverna en större bredd och kvalité i undervisningen samt ökar avsevärt möjligheterna att fler elever intresserar sig för fotboll.

En realistisk driftbudget har tagits fram för nya åretruntverksamheten. De externa intäkterna i driftbudgeten är lågt räknade för att vara realistiska, det vill säga att de med största sannolikhet kommer att bli högre. Låga intäkter är också upptagna för andra fotbollsföreningar utanför kommunen. Denna unika nyskapande året runt verksamhet kommer att samskötas och drivas av det gemensamma hallbolaget (i styrelsen sitter en representant från varje fotbollsklubb i Ljusdals kommun). Det är dom 7 lokala fotbollsklubbarnas hallorganisation som dikterar villkoren för nyttjandet av hallen. Detta är ett samförstånd mellan Ljusdals kommun och fotbollsklubbarna där alla är fullt införstådda att detta är en ren prioriterad fotbollsanläggning som man bygger. Under tiden 1 november – 30 april (eventuellt tidigare eller längre beroende på hur länge vintern blir) är i huvudsak fotboll som kommer bedrivas i hallen. Andra evenemang i hallen kommer ske när fotbollen är utomhus och tränar, det vill säga från maj-oktober.

Har ni några frågor eller funderingar gällande projektet ber vi er maila dessa till info@fotbollshallen.com

Kommentarer är stängda